KONTAKT:

Infogold s.r.o.

IČ: 255 82 348

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno,  provozovna Pražákova 34, 619 00 Brno

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Sedláčková, tel.: 777 742 409

tel.: 777 742 409

e-mail : tabor@infogold.cz