Infogold s.r.o.
IČ: 255 82 348

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno,  provozovna Pražákova 34, 619 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Sedláčková, tel.: 777 742 409
tel.: 777 742 409

e-mail : tabor@infogold.cz